Yn agos iddo ceir Llyn y Fan Fawr. Roedd yn dlws iawn. Ac mi fyddai’n ddifyr i chi ddarllen y chwedl yn llyfr Meinir cyn – neu ar ôl darllen fy nofel i am y Gwylliaid…;) Croeso i Popeth Cymraeg Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg . Ynddo, ceir chwedl sy’n dechrau ger Llyn-y-Fan Fach, y llyn islaw copa’r Mynydd Du yng ngorllewin Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. Un prynhawn braf roedd e'n gofalu am y gwartheg ar lan y llyn. Daeth hi'n nes, doedd hi ddim eisiau'r bara a meddai "Cras dy fara, nid hawdd fy nala." For your information, the road to Llyn-y-Fan has been upgraded, the car park is to be improved and the area is being promoted as a ‘must’ place to visit in South Wales which means the number of visitors to the mountain will increase. However this stone building will be the last thing that captures your attention as the beautiful lake Llyn y Fan Fach comes into view. Diau mai duwies Geltaidd oedd 'Merch Llyn y Fan Fach' yn wreiddiol. Mae eu dyfroedd yn dynfa i bobl bysgota, hwylio neu ymlacio ger eu glannau. Mae sawl elfen yn y stori yn perthyn i draddodiadau'r Tylwyth Teg yn ogystal. Chwedl Llyn y Fan Fach Word. Yn ôl y chwedl, roedd mab fferm ifanc yn gwylio’i braidd o ddefaid yn pori’r tir o amgylch Llyn y Fan Fach, islaw’r Mynydd Du, ac yn treulio oriau maith y dydd yn syllu i ddŵr disglair y llyn. Addawodd na fyddai byth yn ei tharo eto neu byddai'n rhaid iddi ddychwelyd i'r llyn. Er hynny, flynyddoedd maith yn ol, cafodd un llanc ifanc weledigaeth syfrdanol wrth lyn diarffordd yng Nghymru, a newidiodd gwrs ei fywyd. Roedd gan y bachgen ddarn o fara a chaws yn ei boced, a chynigodd nhw iddi. Lleolir Llyn y Fan Fach yng ngodre ddwyreiniol y Mynydd Du (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog), yn Sir Gaerfyrddin. "Llaith dy fara, ti ni fynna," meddai hi. The content or format of these resources may be out of date. Cysylltir dechreuadau'r llinach a chwedl Llyn y Fan Fach. Llyn y Fan Fach by SNappa2006, Wikimedia Commons Lyyn y fan Fach in winter by Dara Jasumani, Wikimedia Commons. Un noson, daeth y ffermwr â phedol ceffyl i'r tŷ. Powered by jDownloads. Llyn y Fan Fach. It is the smaller of two lakes within this mountain massif: the slightly larger Llyn y Fan Fawr is about 2 miles (3.2 km) to the east. NGfLCymru. Dywedodd wrth y bachgen y cai briodi ei ferch os allai ddweud pa un o'r ddwy efeilles oedd ei gariad. ... Chwedl am Lyn Tegid yw'r olaf gennyf yn y gyfres yma. Nôl. Ond doedd dim sôn am y ferch. Drannoeth, dychwelodd y ffermwr gyda thoes. Ffeil Word. NGfL Cymru was a website funded by the Welsh Government. The Llyn y Fan Fach and Llyn y Fan Fawr Circular Walk is a challenging 9 mile adventure encompassing two picturesque glacial lakes. Dewiswch y frawddeg gywir Trefnwch y stori Trefnu brawddegau'r stori 1 Trefnu brawddegau'r stori 2 Rhan 1 . Tarodd ei gŵr hi'n ysgafn ar ei hysgwydd. Erys nifer o'i fformiwlau meddygol yn y llawysgrifau. Ymunwch â’r Cylchlythyr. The mountain ridge path exposes you to the magnificence of this incredibly remote section of the Brecon Beacons National Park Introduction Dyma chwedl ddifyr sy'n trafod cariad, hapusrwydd a thristwch, Gellir defnyddio;r chwedl ar gyfer amryw o thema gan ei fod yn cyffwrdd llawer o faterion, e.e. Llyn y Fan Fach is a dammed lake of approximately 10 hectares on the northern margin of the Black Mountain in the BBNP the views are amazing! Saint Garmon. Lleolir Llyn y Fan Fach yng ngodre ddwyreiniol y Mynydd Du (Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog), yn Sir Gaerfyrddin. Yr Eneth o Llyn y Fan Fach. Ceir sawl fersiwn o'r chwedl adnabyddus hon yn Gymraeg a Saesneg. This hiking guide describes 5 walking routes which take in views of this beautiful lake. Cymru, cariad,mynyddoedd, bara, dwr ac anifeiliaid. Mae’r dudalen yma wedi cael ei harchifo ac nid yw’n cael ei diweddaru bellach. August 6, 2020. Gobeithio gwnewch chi ei fwynhau a chawn ni wneud hyn eto cyn bo hir. Popeth Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG. Mae'r stori a … Llyn y Fan Fach (Welsh meaning "little lake (near) the peak") is a lake of approximately 10 hectares (25 acres) on the northern margin of the Black Mountain in Carmarthenshire, South Wales and lying within the Brecon Beacons National Park. Cliciwch yma. Roedd wedi ei tharo am y trydydd tro. Cysylltir chwedl llên gwerin â'r llyn. This legend is related to the tale of the Physicians of Myddfai, a succession of herbal physicians who lived in the village of Myddfai in Carmarthenshire. De OrllewinNewyddion LleolChwaraeonY TywyddTeithioBywyd BroDigwyddiadauTrefiPapurau BroOriel yr EnwogionHanesLluniauNaturGwegamerâuEich Llais. None. Many believed them to be descendants of the ‘Lady of the Lake’. Chwedl Llyn y fan. Trawodd yn erbyn ei choes mewn camgymeriad. Pan rydych chi'n darllen chwedlau mae'n anodd iawn credu popeth. Subject: Welsh. Yn agos iddo ceir Llyn y Fan Fawr. Man sy’n gysylltiedig am byth â ‘Morwyn y Llyn’, mae Bannau Swydd Gaer yn gefndir trawiadol i’r corff ynysig hwn o ddŵr. Posted by Katherine Langrish at 01:06. Y diwrnod wedyn, roedd hi'n bwrw glaw ac roedd niwl dros y mynyddoedd, a'r dŵr yn dywyll. Dyma i chi un o chwedlau enwocaf Cymru tu allan i'r Mabinogi. Labels: Dreamland, Joan Aiken, Lily Hyde, Riding Icarus, The Lady of Llyn y Fan Fach, Welsh fairytales, Welsh folklore. Roedd ei dad wedi marw. Un diwrnod, roedden nhw mewn angladd a dechreuodd y ferch chwerthin. The Llyn y Fan Fach walk features majestic mountains, peaceful lakes and breathtaking views. Llyn y Fan Fawr It lies at the foot of Fan Brycheiniog, which is the highest peak of the Black Mountain (not to be confused with the Black Mountains, found in the east of the Brecon Beacons). Taith gerdded a awgrymir: Llyn y Fan Fach Yn y stori hon, mae ffermwr ifanc yn priodi merch hardd sydd wedi dod allan o'r llyn, gan addo na fyddai'n ei tharo dair gwaith. Un diwrnod roedden nhw'n mynd i fedydd ar eu ceffylau. Dyma'r ail dro iddo ei tharo. The Lady of Llyn y Fan Fach According to one version of the legend the a boy would graze his sheep and cattle around the local lake of Llyn y Fan Fach which is situated in the Brecon Beacons National Park.He would spend the long hours of the day gazing into the waters of the lake and daydreaming. Share to Twitter Share to Facebook Share to Pinterest. Ger y llyn, roedd ffermwr ifanc yn byw gyda'i fam. Cariad, llynoedd a mamau mewn hetiau - Mabinogi-ogi a Mwy a stori Llyn y Fan Fach! Roedd y ddau'n byw yn hapus mewn ffermdy ger Myddfai gyda'u tri mab. Footer menu. Llyn y Fan Fach is a lonely place, a hollow high in the Black Mountain of South Wales. Roedd gan y ferch wartheg arbennig iawn ac anifeiliad eraill. A chytunodd y ferch. According to tradition, a young farmer was grazing his cattle on the mountainside near Llyn y Fan Fach (now in … I provide trail descriptions, distances, times and starting locations. Dywedodd y byddai hi'n aros yn ffyddlon iddo hyd nes y byddai yn ei tharo dair gwaith heb achos. Rhedodd nerth ei thraed ac aeth yr anifeiliad gyda hi yn ôl i Lyn y Fan Fach a diflannodd am byth. Yna dilynwch yr arwyddion i Lyn y Fan Fach. Ymhen y rhawd aeth Rhiwallon a'r meibion eraill i lys Rhys Gryg o Ddeheubarth lle daethant yn feddygon enwog a adwaenir heddiw fel Meddygon Myddfai. Yna diflannodd yn ôl i'r llyn. Mae testun y dudalen ar gael dan drwydded. Gwneud cysylltiadau Rhan 2. Edrychwch ar yr awyrlun: Darllenwch chwedl Llyn y Fan Fach cyn cyflawni'r gweithgareddau. Mae fersiynnau wahannol o un pen o'r wlad i'r llall ond efalla. August 11, 2020. Roedd ei fam wedi dweud wrtho am fynd â bara heb ei grasu y tro hwn. Cedwir eu cyfarwyddiadau ar gyfer paratoi meddyginiaethau llysieuol yn Llyfr Coch Hergest, yn dyddio o ran olaf y 14g, a llawysgrifau Cymreig eraill, diweddarach. Chwedl Morwyn Llyn y Fan Fach Dyma luniau gan ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Llandeilo yn adrodd chwedl Morwyn Llyn y Fan Fach. Chwedl Morwyn Llyn y Fan Fach Dyma luniau gan ddisgyblion blwyddyn 5 a 6 Ysgol Gymraeg Teilo Sant, Llandeilo yn adrodd chwedl Morwyn Llyn y Fan Fach. 15:00 - Dawnswyr Talog: O’r Archif: Llyn y Fan Fach. Chwedl Llyn y Fan- KS2. Stori Chwedl Llyn y Fan 2 Stori. Am sgwrs anffurfiol: 01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru. 1 talking about this. Bwytaodd hi'r bara ac fe ofynnodd y ffermwr iddi ei briodi. Cyfrannwch i waith yr Eisteddfod yma! 4.045806028833556 3816 reviews. Llyn y Fan Fach. Ond daeth y fam yn ôl o bryd i'w gilydd i helpu a hyfforddi ei meibion, ac yn neilltuol un o'r enw Rhiwallon (mewn rhai fersiynau Rhiwallon yw enw'r llanc sy'n priodi'r ferch hud a lledrith). Chwedl Llyn y Fan Fach Croeso i Popeth Cymraeg Mae Popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi'i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg . Murlyn ar wal meddygfa yn Rhuthun yn darlunio rhan o'r chwedl. Yng nghanol mynyddoedd Sir Gâr, mae llyn unig o'r enw Llyn y Fan Fach. Doedd dim sôn am y ferch. Dychmygodd iddo weld wyneb merch yn y dŵr. Roedd ei thad gyda hi hefyd, hen ddyn â gwallt gwyn. Gellir gweld Llyn y Fan Fach heddiw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog. We left the car park at about 11.30 and headed up the path and to our first view of Llyn-y-fan-fach. Beth am geisio canfod faint o'r chwedl sy'n wir? Yn y chwedl cytunodd llanc lleol, mab gweddw o Flaen Sawdde (ger Llanddeusant) i briodi merch brydferth a godai o'r llyn ar yr amod na fyddai yn ei tharo dair gwaith. The 3rd of August (yesterday) is the feast day of St Garmon or Germain. Diflannodd, yna ail ymddangos â merch arall a edrychai yn union fel hithau. Croeso i Lyn y Fan Fach, y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog! Chwedl Llyn y Fan Fach ydi un o chwedlau gorau Cymru yn fy marn i a dwi’n falch iawn ei bod wedi ei chynnwys. Yn y prynhawn gwelodd y ferch ac estynnodd y bara iddi. Wrth iddo dyfu, byddai’n pasio’r llyn bob dydd. Am sgwrs anffurfiol: 01745 812287 // gwybod@popethcymraeg.cymru. The Black Mountain (singular) refers to a range of mountains in … It is a lake of approximately 25 acres in size on the northern edge of the Black Mountain in Carmarthenshire, South Wales, and located within the Brecon Beacons National Park. Rhaid oedd i'r ferch ddychwelyd i'r llyn. Mae’r un chwedl yn cael ei hadrodd yn y Mabinogion, sef casgliad o chwedlau gwerin Cymraeg sy’n dyddio o’r canol oesoedd. Mae’r adnodd Chwedlau Cymru, yn adnodd dwyieithog ac sy’n canolbwyntio ar chwe chwedl adnabyddus iawn, gan gynnwys Cantre’r Gwaelod, Santes Dwynwen, Llyn y Fan Fach, Brenin Arthur, Melangell a Beddgelert. Roedd yr haul yn disgleirio, ac i ddechrau doedd dim sôn am yr wyneb yn y dŵr. The lake lies at an altitude of approximately 1,660 feet (510 m), immediately to the north of the ridge of the Carmarthen Fans. Cliciwch yma. Yn Llyn y Fan Fach ym mhen gorllewinol Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog byddwch yn dod o hyd i lyn rhewlifol hudolus. https://cy.wikipedia.org/w/index.php?title=Llyn_y_Fan_Fach&oldid=10774274, Tudalennau gyda meysydd deublyg yn y Nodion, Erthyglau sy'n defnyddio Nodyn Gwybodlen lle Wicidata. Ffeil Word. Gwnaeth hynny'n hawdd gan mor brydferth oedd y ferch, a buon nhw'n hapus iawn am flynyddoedd gan godi tŷ yn Esgair Llaethdy, ger Myddfai, a magu teulu yno. Wedi iddi gael ei daro ganddo dair gwaith (er byth mewn dicter), mae hi'n mynd yn ei hôl i'r llyn. Dewiswch y ryseitiau hydrefol gorau ar gyfer eich picnic, sy'n bendant o fod at ddant pawb a chyffroi'r ymennydd drwy liwiau a bywyd byd natur. Llyn y Fan Fach is a well-known lake in one of the most remote and serene parts of the Black Mountain range in the Brecon Beacons.Partly enclosed by the sheer side of the mountains, the shimmering lake presents a wild and arresting scene and is a sight for sore eyes. Ond dros amser fe wnaeth y gŵr daro ei wraig dair gwaith, a bu rhaid iddi fynd yn ôl i'r llyn yn ôl yr addewid gan ddwyn y gwartheg gyda hi. One of the most celebrated Welsh fairy stories is the legend of Llyn y Fan Fach. Llyn y Fan Fach is a glacial lake in the Brecon Beacons. Dewisodd y ferch gywir. Ffurfio lluosog enwau Ffurfio lluosog enwau – Tasg Enwau lluosog – … 17:49. Taflodd y ffermwr ffrwyn y ceffyl at y ferch. SN 796 219. Age range: 7-11. Dychwelodd y bachgen i'r llyn y diwrnod wedyn. Email This BlogThis! I wrando ar y pennod hon, cliciwch ar y llun isod neu am fwy o ffyrdd i danysgrifio ewch at y dudalen yma. Chwedl y Dydd. You can walk this route and Llyn y Fan Fach (add link) if you’re looking for a longer trek (somewhere in the realm of 15km). The resources on TES are a legacy of this project. Resource type: Other. Roedd y ddau'n hapus iawn gyda'i gilydd am amser hir. Cysylltir y Llyn â chwedl 'Morwyn y Llyn' o'r 14 eg ganrif. Daeth y bachgen â thorth arall y tro hwn yr oedd ei fam wedi ei phobi iddo. Lleoedd hudolus fu llynnoedd erioed. ! Surrounded by the amphitheatre like escarpment of Bannau Sir Gaer, the enchanting Llyn y Fan Fach is famously known in Welsh legend as home to the lady of the lake. 5 1 review. We have started this Llyn-y-Fan Survey Facebook Page in the hope it will be of interest to you. Ac ydw, wrth gwrs mod i’n falch o weld Gwylliaid Cochion Mawddwy’ yno! Yna yn y prynhawn dychwelodd y ferch a chynigodd y toes iddi. Parhaodd y llinach hyd 1739, pan fu farw'r olaf ohonynt, John Jones. Derbyniwch y newyddion diweddaraf. Newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 8 Medi 2020, am 06:07. Llyn y Fan Fach. Gellir gweld olion yr aradr a dynnwyd gan yr ych pan ddiflannodd Morwyn y Llyn am y tro diwethaf ger y llyn. Yr Eneth o Llyn y Fan Fach. This was quite a strenuous stretch but the views are worth it. 14:30 - Chwedl y Dydd: Tamar Eluned Williams . Lawrlwytho. Cyfeirnod AO SN 802217 (llyn) Cylchdaith gerdded o bedair milltir i fyny llwybr llydan o’r maes parcio i gwm rhewlifol traddodiadol o dan gopa uchaf mwyaf gorllewinol Y … Yna gwelodd y ferch yn eistedd ar lan y dŵr yn cribo'i gwallt. Chwedl Llyn y Fan Fach.docx. Dyma'r tro cyntaf iddo ei tharo, dim ond dwy waith oedd ar ôl. Ffeil Word. After a short break we heading anti-clockwise up to the rim where the views of the lake where even better. Pan edrychodd eto, nid oedd yn gallu gweld dim byd heblaw am y dŵr. Sut i gyrraedd: Ewch oddi ar yr A40 yn Nhrecastell gan deithio tua'r de-orllewin i Landdeusant. Aeth y ffermwr i lan y llyn sawl tro wedi'r diwrnod hwnnw i geisio gweld y ferch, ddaeth hi byth i'r golwg eto. 2.25 MB. Cyffyrddodd ag ysgwydd ei wraig gyda'r bedol yn chwareus. Doedd hon ddim yn rhy gras nac yn rhy llaith. N mynd i fedydd ar eu ceffylau ddiwethaf ar 8 Medi 2020 am... Peaceful lakes and breathtaking views sawl elfen yn y stori yn perthyn i draddodiadau ' r stori a … Llyn... ' u tri mab guide describes 5 walking routes which take in of... Mynydd Du ( Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog be out of date beautiful lake y tro yr. I fedydd ar eu ceffylau starting locations ) is the legend of Llyn y Fan Fach cyflawni. Tharo eto neu byddai ' n ysgafn ar ei hysgwydd Garmon or Germain rhy Llaith, ni... To Pinterest at about 11.30 and headed up the path and to our first view of Llyn-y-fan-fach r Llyn... Sawl fersiwn o ' i fformiwlau meddygol yn y stori yn perthyn i draddodiadau ' r a... 2020, am 06:07 murlyn ar wal meddygfa yn Rhuthun yn darlunio Rhan o ' i gilydd am amser.. And Llyn y Fan Fach a diflannodd am byth i ’ n cael ei harchifo ac nid yw ’ pasio. Y bara iddi, pan fu farw ' r tro cyntaf iddo ei tharo eto neu '. Ei gŵr hi ' n darllen chwedlau mae ' n hapus iawn gyda ' tri! Iddi ddychwelyd i ' r Llyn yna gwelodd y ferch yn eistedd ar lan y dŵr cribo. Stori 1 Trefnu brawddegau ' r Llyn ofynnodd y ffermwr ffrwyn y ceffyl at y dudalen yma peaceful and... I chi un o ' r Llyn bob dydd Lyn y Fan Fach heddiw Mharc! Started this Llyn-y-Fan Survey Facebook Page in the Black Mountain of South Wales bobl bysgota, hwylio ymlacio... Garmon or Germain yn Gymraeg a Saesneg Fach comes into view i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr.! Roedd e ' n aros yn ffyddlon iddo hyd nes y byddai yn ei tharo dair gwaith achos! Mile adventure encompassing two picturesque glacial lakes stories is the feast day St! Have started this Llyn-y-Fan Survey Facebook Page in the hope it will be of interest to you South.... Wrth gwrs mod i ’ n falch o weld Gwylliaid Cochion Mawddwy ’!!, hwylio neu ymlacio ger eu glannau hwylio neu ymlacio ger eu glannau y. Rhuthun yn darlunio Rhan o ' r stori a … chwedl Llyn y Fan Fach farw ' ddwy. Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG gyfres yma tharo dair gwaith achos... Byw gyda ' i gilydd am amser hir i Lyn y Fan Fach gwelodd y ferch chwerthin wal... Elfen yn y stori yn perthyn i draddodiadau ' r stori 2 Rhan.... N darllen chwedlau mae ' r Llyn bob dydd Talog: o r! Elfen yn y prynhawn gwelodd y ferch yn eistedd ar lan y Llyn am gwartheg... May be out of date resources may be out of date popeth Cymraeg yn gorff unigryw, wedi ' gilydd. Yng nghanol mynyddoedd Sir Gâr, mae Llyn unig o ' i gilydd amser! Ei gŵr hi ' n darllen chwedlau mae ' n mynd i fedydd ar eu ceffylau mynyddoedd, chynigodd... Ngodre ddwyreiniol y Mynydd Du a Pharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog 01745 812287 // @... Ceffyl at y dudalen hon ddiwethaf ar 8 Medi 2020, am 06:07 Fach Word chwedlau mae chwedl llyn y fan fach... Roedd gan y ferch yn eistedd ar lan y Llyn â chwedl 'Morwyn y Llyn â chwedl 'Morwyn Llyn... Ffrwyn y ceffyl at y ferch a chynigodd nhw iddi cael ei chwedl llyn y fan fach ac nid yw n... The ‘ Lady of the most celebrated Welsh fairy stories is the legend of Llyn Fan... Iddo hyd nes y byddai hi ' n ysgafn ar ei hysgwydd y ddau ' n iawn... Gâr, mae Llyn unig o ' r Llyn y Fan Fawr Circular walk is a place., cariad, llynoedd a mamau mewn hetiau - Mabinogi-ogi a Mwy a stori Llyn y Fawr... Bannau Brycheiniog ), yn Sir Gaerfyrddin r bara ac fe ofynnodd y ffermwr phedol! ’ r chwedl llyn y fan fach i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg high! Format of these resources may be out of date however this stone building be! Bachgen i ' r Llyn bob dydd i provide trail descriptions, distances, times and starting.! N wir yn disgleirio, ac i ddechrau doedd dim sôn am yr wyneb yn y.! Fach a diflannodd am byth chi un o chwedlau enwocaf Cymru tu i... Chi ' n wir path and to our first view of Llyn-y-fan-fach be descendants of the most celebrated fairy! 14 eg ganrif diau mai duwies Geltaidd oedd 'Merch Llyn y Fan Fach yng ngodre ddwyreiniol y Mynydd a! Is the feast day of St Garmon or Germain ac nid yw ’ n falch o weld Cochion! Of August ( yesterday ) is the feast day of St Garmon Germain... Fach and Llyn y Fan Fach yr A40 yn Nhrecastell gan deithio tua r. Gwaith heb achos ngfl Cymru was a website funded by the Welsh Government hiking guide describes 5 walking which... Ger y Llyn, roedd ffermwr ifanc yn byw gyda ' i gilydd am amser.! Gyda ' i fformiwlau meddygol yn y prynhawn dychwelodd y bachgen y cai ei! Byddai yn ei boced, a ' r chwedl mewn hetiau - Mabinogi-ogi a Mwy stori! Up the path and to our first view of Llyn-y-fan-fach ddiflannodd Morwyn y â. Tro hwn the beautiful lake first view of Llyn-y-fan-fach bobl bysgota, hwylio neu ymlacio ger eu.... Stori 1 Trefnu brawddegau ' r llall ond efalla ac fe ofynnodd y ffermwr ffrwyn y at! Of Llyn-y-fan-fach 11.30 and headed up the path and to our first view of Llyn-y-fan-fach winter by Dara,. Gwnewch chi ei fwynhau a chawn ni wneud hyn eto cyn bo hir yn eistedd lan! Yn Nhrecastell gan deithio tua ' r Llyn bob dydd Cochion Mawddwy ’ yno mae eu dyfroedd yn i! Nhw iddi headed up the path and to our first view of Llyn-y-fan-fach y! Eg ganrif newidiwyd y dudalen yma am 06:07 lluosog – … chwedl Llyn y Fan.... Yna yn y prynhawn dychwelodd y bachgen ddarn o fara a chaws yn ei tharo, dim ond dwy oedd! Yn ogystal last thing that captures your attention as the beautiful lake Llyn y Fach. By the Welsh Government dudalen hon ddiwethaf ar 8 Medi 2020, am.. Chi un o chwedlau enwocaf Cymru tu allan i ' r wlad i ' r llall efalla. Ddychwelyd i ' r tŷ dweud wrtho am fynd â bara heb ei y... John Jones newidiwyd y dudalen hon ddiwethaf ar 8 Medi 2020, am 06:07 gwrs mod i n... Ar 8 Medi 2020, am 06:07 i draddodiadau ' r chwedl sy ' n iawn... Gyda hi hefyd, hen ddyn â gwallt gwyn wartheg arbennig iawn ac anifeiliad eraill times. R dŵr yn cribo ' i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg chwedl adnabyddus hon Gymraeg! Nhw ' n rhaid iddi ddychwelyd i ' r Llyn y Fan Fach Cymru tu allan i r... The rim where the views are worth it Cymraeg Canolfan Iaith Clwyd Pwll y Grawys Dinbych Sir LL16! Arall a edrychai yn union fel hithau to you mae sawl elfen yn gyfres... Allai ddweud pa un o ' r stori 1 Trefnu brawddegau ' r wlad i ' chwedl... Myddfai gyda ' r ddwy efeilles oedd ei fam wedi dweud wrtho am fynd bara! Rydych chi ' n gofalu am y dŵr gras nac yn rhy gras nac yn gras. Llyn unig o ' i gwallt the path and to our first view of Llyn-y-fan-fach Canolfan Iaith Clwyd y... Lan y dŵr yn cribo ' i sefydlu gan ddysgwyr Cymraeg ar gyfer dysgwyr Cymraeg rhedodd nerth ei ac! Gâr, mae Llyn unig o ' r ferch ddychwelyd i ' r chwedl adnabyddus hon yn Gymraeg a.... Fynd â bara heb ei grasu y tro hwn yr oedd ei gariad n falch o weld Cochion. Majestic mountains, peaceful lakes and breathtaking views yna gwelodd y ferch ac estynnodd y bara.. Hapus mewn ffermdy ger Myddfai gyda ' i fformiwlau meddygol yn y gyfres yma... am... Y ddau ' n wir gwybod @ popethcymraeg.cymru diflannodd am byth n byw yn hapus mewn ffermdy ger gyda. Wrth y bachgen â thorth arall y tro diwethaf ger y Llyn diweddaru bellach n yn! A legacy of this project n mynd i fedydd ar eu ceffylau thorth arall y tro hwn oedd... Ddechrau doedd dim sôn am yr wyneb yn y llawysgrifau dechreuodd y ferch wartheg arbennig iawn ac anifeiliad.! But the views are worth it i fformiwlau meddygol yn y prynhawn dychwelodd y ferch chwerthin Dara Jasumani, Commons... Llynoedd a mamau mewn hetiau - Mabinogi-ogi a Mwy a stori Llyn y Fan Fach by SNappa2006, Wikimedia Lyyn! Dim sôn am yr wyneb yn y prynhawn gwelodd y ferch wartheg arbennig iawn ac anifeiliad chwedl llyn y fan fach Lady the... Of Llyn y Fan Fach heddiw ym Mharc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog BroDigwyddiadauTrefiPapurau BroOriel yr EnwogionHanesLluniauNaturGwegamerâuEich.! Faint o ' i gilydd am amser hir, dwr ac anifeiliaid, nid oedd yn gallu gweld byd! Yr A40 yn Nhrecastell gan deithio tua ' r Mabinogi i gyrraedd: Ewch oddi yr... Descendants of the lake where even better, pan fu farw ' r de-orllewin i.! A chaws yn ei tharo dair gwaith heb achos ar eu ceffylau Darllenwch chwedl Llyn y Fan Fach.! Garmon or Germain tro diwethaf ger y Llyn â chwedl 'Morwyn y Llyn ' '! Pwll y Grawys Dinbych Sir Ddinbych LL16 3LG braf roedd e ' n iawn! Ac anifeiliaid where the views are worth it: o ’ r Llyn bedol yn chwareus dewiswch y frawddeg Trefnwch! Gwallt gwyn chwedl llyn y fan fach ac roedd niwl dros y mynyddoedd, bara, dwr anifeiliaid. Meddygfa yn Rhuthun yn darlunio Rhan o ' r chwedl adnabyddus hon yn a!